father ing

Father_ing

Father_ing to blog popularnonaukowy poświęcony przede wszystkim ojcom i ojcostwu. Ale nie tylko dla ojców. Publikuję tutaj różnorodne treści. Przede wszystkim, omówienia interesujących badań naukowych z obszaru psychologii rodziny i psychologii dziecka, które dotyczą m.in. znaczenia posiadania dobrej relacji z ojcem dla rozwoju dziecka na różnych etapach życiu; doświadczeń i wyzwań młodych ojców; czynników wspierających/ zagrażających optymalnemu rozwojowi dziecka. Wykorzystuję przy tym swoje doświadczenie zawodowe i naukowe (jestem doktorantem psychologii na UAM w Poznaniu). Oprócz tego dzielę się swoim doświadczeniem praktycznym wynikającym z tego, że prowadzę/ prowadziłem róznorakie zajęcia i spotkania dla rodziców i małych dzieci. W końcu, ponieważ sam jestem tatą, blog jest także przestrzenią dzielenia się osobistymi doświadczeniami i promowania idei zaangażowanego ojcostwa.

Moja główna dewiza to pisać i mówić o ojcostwie naukowo, praktycznie i z męskiej perspektywy.

Dodatkowe informacje

Podaj LINK do kanału, który zgłaszasz do konkursu Influencers LIVE Awards (головне посилання):

258

650