Polityka Prywatności

Polityka prywatności 

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w związku z uczestnictwem w naszym wydarzeniu czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zapoznaj się z polityką – dowiesz się kto i po co oraz na jakiej podstawie obraca Twoimi danymi i jakie masz prawa. Jeśli nie akceptujesz treści tego dokumentu, zaprzestań używania Serwisu. 

Każda osoba korzystająca z Serwisu pozostaje anonimowa do momentu, w którym zdecyduje się ujawnić swoją tożsamość.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem w odniesieniu do Twoich danych jest LIFE AND THE CITY Sp. z o.o.,  NIP: 7822905179

Administrator zapewnia, że nie przetwarza żadnych danych bez Twojej zgody, gdzie przez zgodę rozumieć należy zaznaczenie okienka, kliknięcie w link potwierdzający, ustawienia przeglądarki i każde inne oświadczenie czy zachowanie, jakie w danym kontekście jasno wskazuje, że zaakceptowałeś zaproponowane przetwarzanie. Przetwarzam dane osobowe różnego rodzaju i w różnych celach – zawsze zgodnie z prawem.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

W celu wzięcia udziału w wydarzeniu, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, a Administrator dba o zachowanie ich prywatności. 

Cel przetwarzania: 

 • rejestracja uczestników wydarzenia Influencers LIVE Wrocław
 • rejestracja uczestników wydarzenia Gala Twórców
 • przechowywanie danych uczestników konkursów online oraz podczas wydarzenia
 • wystawianie faktur na podane dane w przypadku woli ich otrzymania
 • przesyłanie newslettera.

Podstawa przetwarzania danych: 

W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:

 • Twoja zgoda – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przetwarzaniu danych w celach:
 • marketingu bezpośredniego,
 • analitycznych i statystycznych,
 • badania satysfakcji klientów.

Podanie danych:

 • dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane: 

 • brak możliwości zarejestrowania się na wydarzenie lub konkurs. 
 • brak możliwości otrzymywania newslettera

Możliwość cofnięcia zgody: 

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

W ramach przetwarzania Twoich danych nie dokonujemy profilowania. 

Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Czytelników oraz Klientów i Potencjalnych Klientów. Administrator zobowiązuje się do dopilnowania, aby personel upoważniony do przetwarzania danych osobowych był zobowiązany dokonywać tego zgodnie z niniejszą Polityką oraz procedurami wewnętrznymi Administratora.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (zwłaszcza związany z rachunkowością) lub
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową między stronami
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:  

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo: 

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA 

Nasza witryna, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji strony;
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. 

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: 

 • usunąć pliki cookies,  
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznych,
 • marketingowych,

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

W związku z naszą działalnością korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce). 

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych: 

 • podmiot umożliwiający rejestrację na wydarzenie
 • dostawca płatności,
 • podmiot zapewniający wysyłkę newslettera,
 • hostingodawcy,
 • podmiot zapewniający skrzynkę poczty elektronicznej,
 • biuro rachunkowe,
 • podmioty zapewniające usługi marketingowe, w tym portale społecznościowe,
 • podmiot zapewniający usługi analityczne,
 • ubezpieczyciel, 
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność ,
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

Administrator oświadcza, że podmioty wymienione powyżej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zobowiązane są do przestrzegania analogicznych do zawartych w Polityce wysokich standardów prywatności. Podmioty mające siedziby poza Unią Europejską (a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie) zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl) w takich przypadkach pochodzą wyłącznie ze Stanów Zjednoczonych, które przystąpiły do programu Privacy Shield. Tym samym powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

Administrator informuje, że ze względu na niespełnianie przesłanek obowiązkowości nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator nie jest organem lub podmiotem publicznym, a jego główna działalność nie polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę. Ponadto główna działalność Administratora nie polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa. Tym samym metodą kontaktu w kwestiach danych osobowych jest adres mailowy Administratora.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? 

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? 

Napisz na adres e-mail: 

kontakt@influencerslive.pl