Krzysztof Lehmann

Krzysztof Lehmann, zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy. Od ponad 12 lat pracuje w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nadzoruje postępowania w sprawach naruszenia przez przedsiębiorców zbiorowych interesów konsumentów i stosowania niedozwolonych postanowień umownych. Koordynuje wraz z zespołem wdrażanie projektów związanych ze stosowaniem sztucznej inteligencji, które m.in. mają pomóc w wyszukiwaniu klauzul abuzywnych w umowach lub dark patterns na stronach internetowych. Jest też głównym rozgrywającym działań związanych z rynkiem influencer marketingu. Nadzorował proces przygotowania wydanych we wrześniu 2022 r. Rekomendacji Prezesa UOKiK dot. oznaczania treści komercyjnych w mediach społecznościowych. Konsekwentnie monitoruje rynek i stawia zarzuty tym, którzy nie chcą dostosować się do obowiązującego prawa.

TEMAT: #OznaczamReklamy – fakty i mity