Dominik Juszczyk

W życiu i w codziennej pracy wdraża najlepsze praktyki, które mają zwiększyć produktywność jego i zespołów z którymi współpracuje. Jako certyfikowany trener Instytutu Gallup w rozwoju w oparciu o mocne strony i certyfikowany facylitator pomaga zespołom zwiększyć produktywność i efektywność. Stara się wykorzystać maksymalnie każdy dzień. Cieszy się swoimi porannymi treningami biegowymi. Prowadzi trzy podcasty i uwielbia to!

Jego top 5 mocnych stron:

Individualization | Arranger | Learner | Empathy | Intellection