Anna Makowska

Prelegentką podczas Influencer LIVE Poznan 2019 będzie…Ania Makowska (Doktor Ania) ?

 

Z wykształcenia doktor nauk farmaceutycznych ?. Od dwóch lat studiuje dietetykę. Posiada dyplom z pedagogiki, ale nauczycielem jest przede wszystkim z powołania. Przekazywanie wiedzy ma we krwi od pokoleń.

Od 2013 roku uważnie śledzi polski rynek produktów spożywczych, a od 2015 roku zamieszcza swoje spostrzeżenia w sieci pod pseudonimem Doktor Ania. Współautorka dwóch książek specjalistycznych ?, autorka artykułów w czasopismach fachowych i lifestylowych,? oraz autorka książki “Smart shopping”. Organizatorka konferencji żywieniowych z udziałem osób niepełnosprawnych, szkoleń, kursów online na temat substancji dodatkowych oraz mitów dotyczących produktów i substancji odżywczych.

 

Pamiętajcie, zdrowie jest najważniejsze!

 

#ILPoznan