Adrian Rokowski

Kanały Adriana trudno pominąć – to bowiem unikatowy twórca w skali kraju. Obok rodzinnego domu Pasofixa znajduje się prawdziwa farma, zamieszkana przez strusie, lisy, konie, kózki, a nawet… agamę! Twórca poświęca zwierzakom cały swój czas i relacjonuje widzom ich przygody oraz proces opieki. Tzw. „animal content” skupia wokół niego setki tysięcy widzów i tworzy doskonałą platformę do lokowania marki wśród zaangażowanej społeczności.