Dorota Minta

Dorota Minta, psycholog kliniczny i psychoterapeuta, doświadczona w wieloletniej pracy z osobami zmagającymi się z zaburzeniami odżywania, niską samooceną, a także doświadczającymi obniżonego nastroju i braku satysfakcji z jakości życia. Pomaga radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w obliczu kryzysu związanego z chorobą, utratą pracy czy rozpadem związku. Prowadzi szkolenia na temat asertywności, komunikacji interpersonalnej, budowania relacji, kreatywności i rozwoju osobistego.

Dorota jest „niedzielną” blogerką komentującą świat przez psychologiczne okulary pod adresem http://dorotaminta.natemat.pl/ . ???

Przeglądając najróżniejsze publikacje internetowe używa swojego doświadczenia z pracy nad rozwojem kompetencji komunikacyjnych lekarzy, finansistów i wielu innych odbiorców biznesowych.